Od 1. januara novi uslovi za penzionisanje

Od 1. januara naredne godine, žene će se suočiti sa novim uslovima za penzionisanje, jer će starosna granica za njih biti pomaknuta za dva meseca. Novi uslov za penzionisanje žena biće 63 godine i 8 meseci života, uz minimalno 15 godina staža osiguranja, kako je objavio Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje. Za muškarce će važiti isti uslovi kao i do sada, odnosno 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja.

Ove promene proizlaze iz odredbi Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji propisuje postepeno pomeranje starosnog uslova za žene do 2032. godine, kada će se uslovi za penzionisanje izjednačiti za oba pola, odnosno i za žene i za muškarce biće potrebno 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja.

Osiguranici, bez obzira na pol, mogu ostvariti pravo na penziju ako imaju najmanje 45 godina staža osiguranja, bez obzira na godine života.

Što se tiče prava na prevremenu penziju, prelazni period završava se od 1. januara 2024. godine, kada će za oba pola biti potrebno 40 godina staža i 60 godina života kako bi ostvarili to pravo. U ovom slučaju, penzija će biti trajno umanjena za 0,34 odsto za svaki mesec pre navršenih godina života propisanih za sticanje prava na starosnu penziju u toj kalendarskoj godini, s maksimalnim umanjenjem od 20,4 odsto.