ŽivotSvet tehnikeZdravlje

Kako nam tehnologije mogu pomoći da zdravije starimo, ili da li je tehnologija virtuelne realnosti samo za igrice?

U poslednja dva veka prosečna dužina čovekovog života se povećala za duplo. Polovinom 19. veka većina ljudi je živela jedva nešto više od 40 godina, dok je početkom 21. veka prosečan životni vek čoveka dostiže 80 godina.

Ovo je ogroman napredak, ali on nosi svoje izazove. Stariji ljudi se suočavaju sa problemima poput usamljenosti, bolesti, gubitka nezavisnosti …

Jedan od velikih problema starijih osoba je održavanje ravnoteže. Oko 10% populacije iznad 65 godina ima vrtoglavice i problem sa održavanjem ravnoteže, što sa sobom vuče i veliki rizik od pada. Treba naglasiti da su padovi vodeći svetski uzrok nenamernih povreda i preloma kuka koji povećavaju rizik od mortaliteta, naročito u 60-im godinama.

Održavanje ravnoteže je kompleksan problem na koji utiču vizuelne, somatosenzorne, vestibularne informacije ljudskog tela, kao i mišićno-koštana funkcija organizma. Poremećaji ravnoteže usled progresivnog gubitka funkcionisanja senzornih informacija vezanih za uzrast i nemogućnosti kontrole kretanja tela smatraju se globalnom epidemijom prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji.

Pokazalo se da fizioterapija ravnoteže i hoda poboljšava stabilnost držanja, povećava samopouzdanje i kvalitet života. Sa druge strane, trenutno svetski zdravstveni sistem ne raspolaže dovoljnim brojem fizioterapeuta kako bi se omogućila stručna pomoć ljudima sa poremećajima ravnoteže.

Holobalance logo ispravan

Rešenje nude naučnici i inženjeri koji kroz niz projekata pokušavaju da pomognu u rešavanju ovog problema. Jedan od takvih projekata je naučni projekat Holobalance podržan od strane Evropske komisije kroz program Horiont 2020 . Trinaest institucija (fakulteta, klinika, firmi i NVO) ponudilo je rešenje za poremećaj ravnoteže, a među njima i naše dve firme Eipix Entertainment i Novog Sada i BioIRC iz Kragujevca.

HOLOBalance pruža virtuelnog fizioterapeuta koji pokazuje pravilno izvođenje vežbi, takođe uključuje i niz virtuelnih igara koje se igraju izvođenjem odgovarajućih pokreta. Ceo sistem koristi proširenu stvarnost (Augmented reality) kako bi omogućio izvođenje vežbi u kućnim uslovima i motivisao pacijente da istraju u terapiji. Sistem uključuje i senzore za praćenje pokreta čime se u svakom trenutku zna kakav je pokret tokom terapije pacijent napravio. Nadležni fizioterapeut može da prati performanse i napredak pacijenta, kao i da menja vežbe u skladu sa napretkom pacijenta bez potrebe da pacijent dolazi na kliniku. HOLOBalance nudi rešenje za klinike nadomešćujući manjak stručne radne snage za postojeći problem.

Kako produženje životnog veka čoveka nosi sa sobom porast medicinskih problema ljudi i značajno utiče na zdravstveni sistem svake zemlje, raste potreba za naučno zasnovanim rešenjima poput HOLObalance. HOLObalance pomažu ljudima da žive zdravije i sa boljim kvalitetom života.

Potrebno je iskoristiti napredak tehnologije i upotrebiti je kako bismo odgovorili na rastuće medicinske izazove današnjeg i budućeg društva, i kako bi se ljudima obebedilo kvalitetno starenje.

Izvor: HOLOBalance Projektni tim / Eipix Entertainment / BioIRC

Povezani članci

Ostavite odgovor

Možda će vas zanimati:
Close
Back to top button