Razno

Mala matura – šta se sme, a šta ne?

Mala matura, sa danom zakašnjenja (zbog odluke Vlade Srbije) počinje sutra. U utorak, 18. juna polagaće se maternji jezik, dan kasnije matematika, a u četvrtak, 20. juna izborni predmet.

Sva tri dana ispiti počinju u 9 časova i trajaće 120 minuta.

Kad se stiže i šta se nosi na malu maturu?

Učenici bi trebalo da u svojim školama budu do 8 časova tokom sva tri dana ispita. Sa sobom moraju poneti đačku knjižicu i identifikacionu nalepnicu obrazac 41, u skladu sa uputstvima koje im daje odeljenski starešina.

Škola će obezbediti po dve plave hemijske olovke za svakog učenika.

Na test iz srpskog ili maternjeg jezika, kao i na test iz izabranog predmeta, učenici trebaju poneti grafitnu olovku i gumicu. Za test iz matematike, trebaće im grafitna olovka, gumica, lenjir, trougao i šestar.

Učenici će biti raspoređeni u odgovarajuće prostorije prema jedinstvenom spisku, gde će svako mesto za polaganje biti označeno na klupi prema rednom broju sa spiska učenika.

Pored rednog broja, na spisku će biti naveden i naziv izabranog predmeta koji učenik polaže trećeg dana.

Preporučuje se da učenici prvo pišu odgovore grafitnom olovkom (mada ovo nije obavezno), a zatim ih na kraju prepišu plavom hemijskom olovkom.

Odgovori napisani grafitnom olovkom ili prepravljani odgovori hemijskom olovkom druge boje, osim plave, neće biti priznati pri bodovanju.

Korišćenje tzv. pišibriši olovke nije dozvoljeno zbog nestabilnosti mastila pri zagrevanju, što može dovesti do gubitka zapisa prilikom skeniranja testova za pregledanje, upozoravaju nadležni.

mala matura

Mala matura – šta se ne sme?

Mala matura podrazumeva stroga pravila koja uključuju zabranu korišćenja mobilnih telefona, pametnih satova, kalkulatora, beležaka, papira i drugih materijala koji nisu deo propisanog pribora za ispit.

Pre ulaska u učionicu, učenici su obavezni da na posebnom mestu ostave svoje torbe, isključene mobilne telefone, pametne satove, kalkulatore, kao i pernice, beleške, papire, hranu i slične stvari.

Na klupama smeju biti samo dozvoljeni pribor za rad i flašica sa vodom ili drugim napitkom.

Tokom ispita strogo je zabranjeno prepisivanje, razgovor između učenika i ometanje drugih. Svako ko ne poštuje pravila i uputstva dežurnih nastavnika može biti udaljen sa ispita.

Učenik koji bude udaljen sa ispita dobiće nulu bodova za taj test i moći će ponovo da ga polaže tek u sledećem roku.

Mala matura podrazumeva i pravilo da u prvih 45 minuta od početka ispita učenici ne smeju napuštati prostoriju, kao ni u poslednjih 15 minuta.

Kada učenik završi sa izradom testa, treba da pozove dežurnog nastavnika podizanjem ruke i nakon predaje testa napusti prostoriju na način koji neće ometati druge učenike.

Biće korisno da znate i kako se računaju bodovi sa male mature.

Ministarstvo prosvete, će, kao i prethodnih godina objaviti rešenja testova, nakon što polaganje bude završeno.

Povezani članci

Back to top button