Razno

Danas se obeležava Međunarodni dan borbe protiv dečjeg rada

Na Međunarodni dan borbe protiv dečjeg rada, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog ističe važnost zaštite dece od svih oblika eksploatacije, uključujući i rad.

Ako su deca žrtve takvih situacija, celo društvo treba da se angažuje kako bi se deca identifikovala i kako bi im se pomoglo u rehabilitaciji.

Deca treba da imaju neosporan položaj u društvu, sa punim poštovanjem i zaštitom njihovih prava i sigurnosti. Nažalost, deca koja žive u teškim materijalnim i socijalnim uslovima često postaju žrtve rada koji im nije dozvoljen.

Rizik od toga postaje veći kada su deca i njihovi roditelji siromašni i socijalno isključeni, posebno ako pripadaju društveno osetljivim grupama. Posebno ugrožene su devojčice iz najsiromašnijih porodica, deca romske nacionalnosti (uključujući decu iz neuređenih naselja), deca koja žive na ulici, deca sa posebnim potrebama, deca koja su u sukobu sa zakonom i deca iz ruralnih područja koja rade u poljoprivredi.

Međunarodni dan borbe protiv dečjeg rada

Povezani članci

Back to top button