Razno

MUP-a naložio hitne mere zbog povećanja broja požara

Ministarstvo unutrašnjih poslova, Sektor za vanredne situacije, Odeljenje za vanredne situacije – Odsek za civilnu zaštitu i upravljanje rizikom, hitno je naložilo komandantima štabova za vanredne situacije u Gradu Zrenjaninu i opštinama Srednjobanatskog okruga da preduzmu preventivne mere zaštite od požara na otvorenom prostoru.

U februaru ove godine, zabeležen je znatan porast požara na otvorenom prostoru u Republici Srbiji u poređenju sa istim periodom prethodne godine. Broj požara iznosio je 1.492, dok je prethodne godine bilo 226 požara. Samo tokom proteklog vikenda, zabeleženo je 466 požara, dok je u istom periodu prethodne godine zabeleženo 60 požara.

Vatra pozar polje

Tokom februara meseca, bilo je 3.795 intervencija vatrogasno-spasilačkih jedinica sa 519 vatrogasnih vozila na lokalizaciji i gašenju požara na otvorenom prostoru. Ova velika angažovanja pripadnika i vozila otežavaju mobilnost vatrogasnih jedinica za reagovanje na ostale vanredne situacije i stvaraju značajne materijalne i finansijske troškove MUP-a Republike Srbije.

Podsećamo da je spaljivanje ostataka strnih useva, smeća na otvorenom prostoru i biljnih ostataka zabranjeno Zakonom o zaštiti od požara, uz propisane kazne za nepoštovanje ovih odredbi. Međutim, ova pojava se i dalje često viđa u celoj državi.

Zakonom o zaštiti od požara predviđeno je kažnjavanje za spaljivanje ostataka strnih useva, smeća na otvorenom prostoru i biljnih ostataka. Za ova krivična dela, pravnim licima može biti izrečena kazna od 300.000 do 1.000.000 dinara, a fizičkim licima 10.000 dinara. Takođe, zakonom je propisana zabrana loženja vatre u šumi i na udaljenosti od 200 metara od ruba šume, osim na označenim mestima u skladu sa propisanim merama zaštite od požara. Nepoštovanje ovih odredbi može dovesti do kazne za fizička lica u iznosu od 10.000 do 50.000 dinara.

Povezani članci

Back to top button