Opšti poziv za uvođenje u vojnu evidenciju za muškarce rođene 2006. godine i starije

Ministarstvo odbrane

Ministarstvo odbrane Republike Srbije – Regionalni centar MO Novi Sad – Centar Ministarstva odbrane Zrenjanin objavljuje opšti poziv za uvođenje u vojnu evidenciju.

Ono će se obavljati svakog radnog dana, do 29. februara, u vremenu od 09:00 – 15:00 časova.

Regrut koji se uvodi u vojnu evidenciju treba da ponese ličnu kartu. Ukoliko je ne poseduje, na uvid poneti drugu javnu ispravu iz koje se može utvrditi identitet, a u inostranstvu – važeću putnu ispravu.

Regruti koji borave u inostranstvu dužni su da se, radi uvođenja u vojnu evidenciju, jave nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije”, navodi se u objavi Centra Ministarstva odbrane Zrenjanin.