Život

Osiguranje od vremenskih nepogoda – zašto nam je to potrebno?

Osiguranje od vremenskih nepogoda

Vremenske nepogode i u Srbiji više nisu nova pojava, pa na žalost ni neobična pojava. Vetrovi olujne jačine koji lome drveće i skidaju crep sa kuća, jake kiše koje stavljaju na test i najbolju gradnju ili najnoviju infrastrukturu, grad koji potuče useve, objekte i vozila, ali i temperature koje više priliče nekim južnijim delovima sveta za sobom ostavljaju razrušene krovove kuća, otpale fasade, uništene automobile, kao i desetkovane poljoprivredne useve.

Nekim sledom logike, polise osiguranja protiv vremenskih nepogoda bi trebale biti nešto uobičajno, ipak po informacijama iz Udruženja osiguravača Srbije (UOS) samo 15 odsto građana Srbije odlučuje se da osigura nekretninu i/ili useve.

Ovaj mali procenat predstavlja i opterećenje za državni budžet, jer se konstantno izdvaja ogromna suma novca za pomoć ugroženim građanima koji nisu osigurani, ali ta suma često bude nedovoljna, dosta kasni a u nekim slučajevima i izostane.

Što se tiče poljoprivrede, kompanije u znatno većem procentu osiguravaju useve, oko čak 50 odsto od ukupnog broja, ali je u njihovom vlasništvu znatno manji procenat obradivih površina (ispod 20 odsto). Fizička lica, koja ustvari imaju vlasništvo na oko 80 odsto obradivih površina, veoma retko osiguravaju svoje njive, jedva 5 odsto.

Da stvar bude ozbiljnija, ukazuju i podaci da katastrofalne štete, posebno usled superćelijskih oluja, rastu širom sveta, po godišnjoj stopi od preko 20 odsto. Osiguravači zbog toga naglašavaju da od različitih rizika građane i privredu čuva jedino polisa osiguranja.

Osiguravajuće kuće prijavljuju da, istina, posle vremenskih nepogoda potražnja određenih polisa skoči, ali veoma brzo ljudi se vrati na staro. Na rast delimično utiče, i proces digitalizacije, jer smanjuje mučno čekanje ispred šaltera i jurnjavu za papirima.

Osiguranje papirologija

Šta pokriva polisa osiguranja


Osnovna polisa osiguranja za stan ili kuću pokriva štetu koja može da nastane zbog požara, udara groma, oluje i grada. U proseku takvo osiguranje košta oko jedan evro po kvadratu godišnje. Tako, na primer, za stan od 60 kvadrata godišnja osnovna polisa osiguranja košta 60 evra.

Kada se radi o poljoprivredi, osnovna polisa osiguranja štiti od grada, udara groma i požara, dok su, prema navodima osiguravača, oluja ili prolećni mraz dopunski rizici. Cena je za mnoge argument zašto ne žele da uzmu osiguranje, ali matematički za polisu treba izdvojiti od tri do pet odsto onoga što se zaradi nakon žetve i prodaje letine, a dodatne pogodnosti postoje od kuće do kuće, kao na primer plaćanje na rate, ili subvencije države.

Osiguranje od nevremena

Kasko – kako smanjiti trošak odlaska kod auto-limara

Kod osiguranja automobila najbolji, ali i najbrži način da se zaštiti vozilo jeste kasko polisa, koja pokriva sve vrste oštećenja. Cena kasko osiguranja zavisi od vrste i marke automobila i godišta proizvodnje automobila, njegove novonabavne vrednosti, starosti osiguranika i odabranog učešća u šteti.

Na primer, osiguranje za „fiat 500L“, 2013. godište, čija je novonabavna vrednost 1.500.000 dinara, a čiji vlasnik ima između 41 i 55, i koji je odabrao učešće u šteti od pet odsto, iznosi 28.758 dinara. Za plaćanje premije u celosti, odobrava se popust od 10 odsto“. Ipak, od ukupnog broja vozila u Srbiji kasko osiguranje uzelo je samo oko 10 odsto vlasnika.

Ipak, u slučaju da vlasnik automobile nema kasko polisu, i dalje može naplatiti štetu prouzrokovanu vremenskim nepogodama, ali je procedura mnogo duža, a da li će se završiti u korist vlasnika… nije baš sigurno.

Tako, na primer, ako je vozilo oštetilo stablo koje je na njega palo zbog olujnog vetra, prvo treba utvrditi čije je stablo – da li drvo/grana pala sa komšijinog drveta, da li je u pitanju kompanijsko zemljište ili gradsko, odnosno opštinsko. Slična priča ide i kada padne deo fasade ili krova na automobil. Sledeći korak je da se vlasniku uputi zahtev o nadoknadi štete.

Ako vlasnik te parcele ima osiguranje od odgovornosti prema trećim licima, šteta će biti isplaćena sa relativno malo problema. Ali, ako je nema, onda su jedina dva izbora privatni dogovor ili teranje na sud, što baš nikom nije milo.

Osiguranje nevreme auto

U osiguravajućim kućama ističu da premija osiguranja zavisi od širine pokrića i da ne može da se iskazuje samo za pojedine rizike u okviru paketa osnovnih rizika. Ipak, premija osiguranja zavisi od mnogih faktora – stanja rizika, protivpožarnih zaštitnih mera, lokacije, vrste imovine itd.

Na primer – osiguranje stana od požara i nekih drugih opasnosti može mesečno da vas košta od 100 dinara pa naviše. Polisa sa ozbiljnijim pokrićem se može zaključiti na iznos od 5.000 dinara. Sve zavisi od kvadrature, građevinske vrednosti, lokacije, propratne imovine i drugih faktora.

Zanimljiv podatak je da su skoro sve kompanije u Srbiji osigurane, i da je u tom području svest o značaju osiguranja izuzetno velika. Nijedan vlasnik, odbor poverilaca i slično ne vole da im superćelijska oluja odnese tri silosa, krov, ili porazbija sve PVC prozora na objektu od 4000+ kvarata. Iz tog razloga je kasko osiguranje i osiguranje imovine sve popularniji proizvod jer je relativno povoljno, a pokriva brojne rizike.

Upravo zbog klimatskih nestabilnosti osiguravajuće kuće su uvele brojne dodatne rizike. Jedan od njih je prokišnjavanje u okviru osiguranja domaćinstva koje se može desiti kao posledica velikih kiša ili otapanja snega, kao i pokriće za štete na osiguranoj imovini nastale usled požara koji se desio izvan osiguranog objekta.

Koliko iznosi naknada štete


Pre svega, osiguranje odnosno visina naknade istog zavisi od vrednosti nastale štete, sume osiguranja, kao i stvarne vrednosti osigurane imovine. Osiguravači zbog toga apeluju na građane da ne osiguravaju imovinu na najmanji mogući iznos radi smanjenja svojih obaveza, već da realno procene vrednost onoga što osiguravaju i zaštite to odgovarajućom polisom osiguranja.

Iako se tačan iznos naknade razlikuje i osiguravači nerado o tome govore zvanično, naknada štete za automobil može doseći do pune vrednosti vozila. Kada je reč o isplati štete za oštećenje kuće ili stana, ona se u praksi meri desetinama hiljada evra, u zavisnosti od vrste osiguranja i razmera štete na objektu.

Pročitajte još i novine za sticanje nemačkog drževljanstva!

Povezani članci

Back to top button