Provera validnosti press kartice

Da, to je Aleksandar, naš novinar – urednik.

Njegova press kartica važi do 31. decembra 2025. godine.

Molimo vas da mu pružite svu potrebnu pomoć pri obavljanju profesionalnih zadataka.