Zatvoren deo ulice u Maloj Americi zbog radova na kanalizacionoj mreži

U utorak 29. novembra JKP „Vodovod i kanalizacija“ počinje sa radovima na rekonstrukciji dela kanalizacione mreže u Maloj Americi, u ulici Đorđa Stratimirovića, između ulica Rade Končara i Stevice Jovanovića.

U pitanju je rekonstrukcija 100 metara fekalne kanalizacione mreže koja obuhvata zamenu postojećih dotrajalih cevi novim, izgradnju pripadajućih šahtova, kao i novih priključaka za objekte na pomenutoj deonici.

Završetkom radova u ulici Đorđa Stratimirovića, koji su planirani da traju naredne dve nedelje, dodatno će se ojačati sistem prikupljanja i odvođenja otpadnih voda u celom naselju Mala Amerika i sprečiti mogućnost da zbog dotrajalosti mreže dođe do pojave većih havarija i curenja na fekalnoj kanalizacionoj mreži.

Zbog izvođenja radova doći će do promene režima saobraćaja za motorna vozila, pa će tako ulica Đorđa Stratimirovića biti u navedenom delu zatvorena, dok će pešacima biti omogućen prolaz pešačkim stazama.