Radovi na unapređenju atmosferske kanalizacione mreže

Pored redovnih aktivnosti na održavanju atmosferske kanalizacione mreže, koji obuhvataju ispiranje iste i čišćenje slivnih rešetki, proteklih dana JKP „Vodovod i kanalizacija“ izvelo je i radove na mreži u cilju unapređenja njenog funkcionisanja.

JKP “Vodovod i kanalizacija” Zrenjanin održava separativnu kanalizacionu mrežu u Zrenjaninu, koja je retka po tome što ima odvojene fekalne i atmosferske kanalizacione sisteme.

JKP “Vodovod i kanalizacija” redovno održava atmosfersku kanalizacionu mrežu koja obuhvata ispiranje sistema, čišćenje slivnih rešetki i otklanjanje kvarova kako bi se sprečilo zadržavanje atmosferskih voda na putnim i zelenim površinama nakon obilnih padavina. Nedavno su izvršeni neophodni radovi na atmosferskoj mreži na više lokacija u gradu s ciljem poboljšanja njenog funkcionisanja.

Na raskrsnici ulice Cara Dušana i magistrale, gde su se atmosferske vode zadržavale na putnoj površini, izvršeni su radovi na rekonstrukciji postojećeg slivnika i zameni dela cevi atmosferske mreže kako bi se omogućilo nesmetano funkcionalisanje i održavanje uz pomoć specijalizovanog vozila za odgušenja i ispiranje mreže – VOME.

Na raskrsnici kod Medicinske škole, gde je dolazilo do zadržavanja atmosferskih voda na pešačkom prelazu, stručne službe preduzeća su osmislile tehničko rešenje i nadogradnjom postojećeg sistema dodatnim cevima stvorile neophodne uslove da se reši postojeći problem.

U Gundulićevoj ulici kod Suda, uz pomoć mehanizacije, uklonjena je zemljana površina sa koje je kiša spirala u slivnu rešetku i atmosfersku kanalizaciju, zemlju, travu i lišće, dovodeći do zagušenja i zadržavanja atmosferskih voda na putnoj površini. Pored pomenutih radova, iznivelisan je nivo postojeće šahte sa putnom površinom, što će omogućiti lakše oticanje atmosferskih voda.

Kao deo redovnog održavanja, obavljeno je potpuno čišćenje slivnih rešetki, samih slivnika i ispiranje cele atmosferske mreže duž Bulevara Veljka Vlahovića, čime će se sprečiti mogućnost zadržavanja atmosferskih padavina na istom. Aktivnosti uklanjanja uzroka zadržavanja atmosferskih padavina na javnim površinama i redovno održavanje atmosferske kanalizacione mreže će se nastaviti i u narednom periodu.

U preko 90% slučajeva, uzroci začepljenja slivnika i atmosferske kanalizacije su odložena pokošena trava, sakupljeno lišće, višak zemlje i građevinskog otpada, kao i komunalni otpad poput kesa, vlažnih maramica, delova odeće i slično koji se ubacuju u slivne rešetke. Ovo rezultira zadržavanjem atmosferskih voda na javnim površinama. Iz JKP “Vodovod i kanalizacija” apeluju da se komunalni otpad odlaže na za to predviđena mesta.