Razvod braka – šta i kako?

Razvod braka razdvajanje
Image by Tumisu from Pixabay

Kada jedan od supružnika počne da razmišlja o mogućnosti razvoda braka, obično su bračni odnosi već ozbiljno i trajno poremećeni. Pored toga što vas muče razna pitanja kao što su kako će razvod uticati na vaš budući život, budući život vaše porodice, pre svega dece, da li ćete imati podršku okoline ili ćete naići na osudu, muče vas i konkretna pitanja u vezi sa samim postupkom razvoda braka kao što su kako se pokreće postupak razvoda braka, da li vam je potreban advokat, koji sud je nadležan, koliko košta razvod braka i mnoga druga pitanja.

Korisno je da se pre pokretanja postupka za razvod braka konsultujete sa advokatom, kako biste iznašli mogućnost da razvod braka bude sporazuman, ukoliko supružnici mogu da se dogovore oko svih bitnih pitanja razvoda. Ukoliko nije moguće postići sporazum, pokreće se postupak po tužbi za razvod braka.

Predlog za sporazumni razvod braka

Predlog za sporazumni razvod braka se podnosi kada postoji saglasnost supružnika oko svih značajnih pitanja koja su od uticaja na razvod, a to su:

  1. Pismeni sporazum da se brak razvede
  2. Pismeni sporazum o vršenju roditeljskog prava, ukoliko ima zajedničke dece
  3. Pismeni sporazum o deobi zajedničke imovine, ukoliko je ima

Tužba za razvod braka

Tužba za razvod braka podnosi se kada supružnici ne mogu da postignu sporazum oko svih gore navedenih značajnih pitanja koja su od uticaja na razvod.

Prednosti sporazumnog razvoda braka su mnogobrojne. Pored toga što kraće traje (u većini slučajeva se završava na jednom ročištu) samim tim je i ekonomičniji, a takođe i ne narušava dodatno odnose među supružnicima koji su već narušeni, dok su se odlučili na taj korak. Ovo je posebno važno ukoliko supružnici imaju zajedničke dece.

Postupak po tužbi znatno duže traje i samim tim je i skuplji.

Ukoliko supružnici imaju zajedničku maloletnu decu, značajnu ulogu u postupku razvoda ima Centar za socijalni rad koji na osnovu razgovora sa roditeljima daje svoju procenu sudu o tome šta je u najboljem interesu deteta i kome od roditelja će se ono poveriti. Moguće je da Centar za socijalni rad ne da saglasnost na sporazum o razvodu, ukoliko smatra da je sporazum suprotan najboljem interesu deteta, pa će predložiti drugačije rešenje.

Razvod braka 2 porodicni zakon

Za sporazumni razvod braka je neophodno da se supružnici dogovore oko toga kako će onaj roditelj koji ne vrši roditeljsko pravo viđati dete (model viđanja), kao i oko visine doprinosa izdržavanju deteta.

Sud će u svakom slučaju poštovati prava deteta i uzeti u obzir iznos minimalne sume izdržavanja. Minimalna suma izdržavanja predstavlja sumu koju kao naknadu za hranjenike odnosno lica na porodičnom smeštaju periodično utvrđuje ministarstvo nadležno za porodičnu zaštitu, u skladu sa zakonom.

Brak prestaje razvodom na dan pravnosnažnosti presude o razvodu braka.

Kada se odluče da se razvedu, ljudi se između ostalog pitaju i koliko će to da ih košta.

Advokati su dužni da da poštuju advokatsku tarifu, a troškovi za razvod braka po advokatskoj tarifi potpadaju pod tarifni broj 14, koji propisuje da sastav podneska iznosi (u vreme pisanja teksta) 16.500,00 dinara, a izlazak na ročište 18.000,00 dinara. Žalba na presudu po advokatskoj tarifi iznosi 33.000,00 dinara.

Pored advokatskih troškova, u postupcima razvoda braka plaćaju se i sudski troškovi. Taksa na tužbu ili predlog za sporazumni razvod braka iznosi 2.660,00 dinara, a takođe se plaća i taksa na presudu u istom iznosu.

Za sva dodatna pitanja na ovu temu, najbolje je da konsultujete advokata.