“Ruža Šulman” je prvo naselje u gradu sa novom vodovodnom mrežom

Ruža Šulman je prvo naselje u gradu koje je, u sklopu Prve faze rekonstrukcije gradske vodovodne mreže, kompletno pokriveno novom vodovodnom mrežom.

Novom vodovodnom mrežom koja je postavljena u naselju Ruže Šulman povećava se kvalitet vodosnabdevanja, a eleminišu se kvarovi na mreži kao i mogućnost degradacije vode tokom prolaska kroz istu i obezbeđuje se protok dovoljne količine vode stabilnog pritiska.

Nova mreža sastoji se od polietilenskih cevi visoke gustine, postavljenih u ukupnoj dužini od 2,5 kilometara, kao i od 36 novih betonskih šahtova sa poklopcima u kojima su izmešteni vodomeri iz objekata, svi šahtovi na zelenim površinama su završeni, a izgrađeno je i 10 podzemnih hidranata čime se povećava bezbednost objekata i povećava broj mesta za ispiranje vodovodne mreže.

Svaki priključak na mreži ima svoj ventil, kao i svaki krak vodovodne mreže, što će usloviti da u budućnosti prilikom radova na mreži ne dolazi do isključenja kompletnog naselja, već samo onih delova u neposrednoj blizini kvara.

U narednim danima izvršiće se i priključenje svih krakova mreže na deo novoizgrađenog glavnog voda, nakon čega će JKP „Vodovod i kanalizacija“ preuzeti održavanje novoizgrađene mreže, a izvođač radova završiti započete radove na vraćanju javnih površina, putnih i zelenih, u prvobitno stanje.

Uskoro će započeti radovi na zameni vodovodne mreže i u drugim gradskim naseljima.