Vodovodne i kanalizacione mreže u funkciji, ekipe na terenu

JKP “Vodovod i kanalizacija” saopštava da i pored jučerašnjih višečasovnih obimnih padavina u našem gradu obe kanalizacione mreže funkcionišu u najboljem redu, a veće količine vode zadržavajuse se na putnim i javnim površinama. Sistem će ih uvući u mrežu, a preostale padavine biće uklonjene od strane ekipa preduzeća koje su na terenu i koje će neprekidno dežurati dokle god za to bude bilo potrebe.

Grad Zrenjanin je jedan od retkih gradova koji ima separativnu kanalizacionu mrežu, odnosno odvojenu atmosfersku i fekalnu kanalizacionu mrežu, koje JKP „Vodovod i kanalizacija“ redovno i planski održava.

Ekipe će nakon prestanka padavina neprekidno biti na terenu u cilju sprečavanja mogućnosti ugrožavanja imovine i bezbednosti građana, kako bi omogućile nesmetano odvijanja saobraćaja i kretanje pešaka i dokle god se ne ukloni sva zadržana atmosferska voda sa javnih površina.