Oglašavanje

Za sve informacije o oglašavanju na Radiju 105 i Portalu 105.rs, molimo Vas da pozovete (023) 53-53-11 ili (060) 0554581, ili pošaljete email na 105@105.rs. Ako Vam je jednostavnije, napišite svoju email adresu ili broj telefona u formi ispod, pa ćemo kontaktirati mi Vas.

O prednostima oglašavanja na radiju, čitajte ovde.

Pored oglašavanja na Radiju 105 i Portalu 105.rs, možemo vam ponuditi i oglašavanje na mreži lokalnih radio stanica širom Srbije. Kreiraćemo kampanju tako da vam obezbedi prisustvo na radiju u celoj Srbiji, ili samo u onim gradovima u kojima imate svoje prodajne objekte.