Provera validnosti Press kartice

Da, to je Tamara, naša novinarka – urednica.

Njena press kartica važi do 31. decembra 2025. godine.

Molimo vas da joj pružite svu potrebnu pomoć pri obavljanju profesionalnih zadataka.