Naslovna stranicaUncategorizedPravila promotivne aktivnosti – jednodnevni izlet na Sajam knjiga

Pravila promotivne aktivnosti – jednodnevni izlet na Sajam knjiga

European Top 44 Airplay chart
  1. Naziv, sedište i drugi bitni podaci organizatora promocije: Medijski centar Klik 105 d.o.o., sa sedištem u Zrenjaninu, ulica Rade Končara 23/12, matični broj 21208833 (u daljem tekstu: Radio 105)
  2. Vreme trajanja i svrha promotivne aktivnosti: Promocija počinje dana 5. oktobra 2023. godine, i traje do 28. oktobra 2023. godine. Promotivna aktivnost se organizuje radi promocije partnera akcije – Gomex d.o.o. Zrenjanin
  3. Teritorija na kojoj se organizuje promocija: Promocija se organizuje na celoj teritoriji Republike Srbije
  4. Pravo učešća: Pravo učešća u promociji imaju sva fizička lica na teritoriji Republike Srbije. Lice koje osvoji nagradu, do kraja promocije nema pravo da se ponovo takmiči.
  5. Način učešća: Organizator promocije će licima zainteresovanim za učešće u promotivnoj aktivnosti obezbediti ulaznice za Sajam knjiga u Beogradu, i organizovani autobuski prevoz iz Zrenjanina do Beogradskog sajma, i povratno putovanje do Zrenjanina. Organizator promocije je obezbedio 40 ulaznica sa prevozom, koje će ustupiti fizičkim licima koja pokažu određena znanja i veštine, učešćem u radijskom kvizu koji će biti organizovan radnim danima, u periodu od 16. do 27. oktobra 2023. godine. Svakog radnog dana u navedenom periodu, organizator promocije će ustupiti po 4 ulaznice sa prevozom, tako što će pobebnicima u radijskom kvizu ustupati 2 x 2, odnosno 1 x 4 ulaznice naizmenično svakog dana. Maksimalan broj ulaznica sa prevozom koje mogu da se osvoje je 4 po domaćinstvu/porodici. Učesnici u promociji imaju pravo da osvojene ulaznice sa prevozom ustupe trećim licima, ali nemaju pravo da zahtevaju da iste budu zamenjene za novac ili bilo kakvu drugačiju naknadu.
  6. Prekid akcije: Promo akcija može biti prekinuta u slučaju više sile, uključujući i nemogućnost organizatora da završi promociju iz razloga na koje ne može da utiče. Ukoliko dođe do prekida akcije, organizator će obavestiti učesnike o prekidu promocije, razlozima za prekid, i datumu prekida, na internet portalu 105.rs. Organizator ne odgovara za bilo kakvu štetu koja može nastati usled prekida promocije u smislu ovog člana. Dobitnici nagrada nemaju pravo na bilo kakvu novčanu ili drugu naknadu, u slučaju da organizator ne bude mogao da završi promociju iz razloga na koje ne može da utiče.
  7. Odricanje odgovornosti: Učesnici u promociji putuju na sopstvenu odgovornost (odrasli), odnosno na odgovornost roditelja (maloletna lica). Ulaznice za Sajam knjiga podležu uslovima korišćenja propisanim od strane uprave Beogradskog sajma, učesnici u promociji prihvataju ove uslove ulaskom prostor Beogradskog sajma, i organizator promocije ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakve povrede do kojih eventualno dođe, niti za bilo kakvu štetu koju učesnici u promocije eventualno pretrpe usled bilo kakvog događaja u vezi sa putovanjem, odnosno boravkom u prostoru Beogradskog sajma.
  8. Pitanja: ukoliko se u vezi sa promocijom pojave bilo kakva pitanja ili problemi, dodatne informacije se mogu potražiti na email adresi 105@105.rs, ili pozivom na 062 510105.
  9. Ostalo: Sve eventualne sporove nastale sa učesnicima, organizator će pokušati da reši sporazumno. U primeni svih pravila, nadležan je pravni sistem Republike Srbije. U slučaju spora koji ne može da se reši mirnim putem, isti će se rešavati pred nadležnim sudom u Zrenjaninu.
MOŽDA ĆE VAS ZANIMATI...

Vreme i kvalitet vazduha

Zrenjanin
broken clouds
13.3 ° C
13.3 °
11.2 °
61 %
6.5kmh
80 %
Sun
13 °
Mon
18 °
Tue
16 °
Wed
17 °
Thu
16 °