22.2 C
Zrenjanin
8.06.2023.
Naslovna stranicaUncategorizedPravila promotivne aktivnosti - jednodnevni izlet na Sajam knjiga

Pravila promotivne aktivnosti – jednodnevni izlet na Sajam knjiga

European Top 44 Airplay chart
  1. Naziv, sedište i drugi bitni podaci organizatora promocije: Medijski centar Klik 105 d.o.o., sa sedištem u Zrenjaninu, ulica Rade Končara 23/12, matični broj 21208833 (u daljem tekstu: Radio 105)
  2. Vreme trajanja i svrha promotivne aktivnosti: Promocija počinje dana 4. oktobra 2022. godine, i traje do 29. oktobra 2022. godine. Promotivna aktivnost se organizuje radi promocije partnera akcije – Gomex d.o.o. Zrenjanin
  3. Teritorija na kojoj se organizuje promocija: Promocija se organizuje na celoj teritoriji Republike Srbije
  4. Pravo učešća: Pravo učešća u promociji imaju sva fizička lica na teritoriji Republike Srbije. Lice koje osvoji nagradu, do kraja promocije nema pravo da se ponovo takmiči.
  5. Način učešća: Organizator promocije će licima zainteresovanim za učešće u promotivnoj aktivnosti obezbediti ulaznice za Sajam knjiga u Beogradu, i organizovani autobuski prevoz iz Zrenjanina do Beogradskog sajma, i povratno putovanje do Zrenjanina. Organizator promocije je obezbedio 40 ulaznica sa prevozom, koje će ustupiti fizičkim licima koja pokažu određena znanja i veštine, učešćem u radijskom kvizu koji će biti organizovan radnim danima, u periodu od 17. do 28. oktobra 2022. godine. Svakog radnog dana u navedenom periodu, organizator promocije će ustupiti po 4 ulaznice sa prevozom, tako što će pobebnicima u radijskom kvizu ustupati 2 x 2, odnosno 1 x 4 ulaznice naizmenično svakog dana. Maksimalan broj ulaznica sa prevozom koje mogu da se osvoje je 4 po domaćinstvu/porodici. Učesnici u promociji imaju pravo da osvojene ulaznice sa prevozom ustupe trećim licima, ali nemaju pravo da zahtevaju da iste budu zamenjene za novac ili bilo kakvu drugačiju naknadu.
  6. Prekid akcije: Promo akcija može biti prekinuta u slučaju više sile, uključujući i nemogućnost organizatora da završi promociju iz razloga na koje ne može da utiče. Ovo se posebno odnosi na nepovoljan razvoj epidemiološke situacije, do koga eventualno dođe. Ukoliko dođe do prekida akcije, organizator će obavestiti učesnike o prekidu promocije, razlozima za prekid, i datumu prekida, na internet portalu 105.rs. Organizator ne odgovara za bilo kakvu štetu koja može nastati usled prekida promocije u smislu ovog člana. Dobitnici nagrada nemaju pravo na bilo kakvu novčanu ili drugu naknadu, u slučaju da organizator ne bude mogao da završi promociju iz razloga na koje ne može da utiče.
  7. Odricanje odgovornosti: Učesnici u promociji putuju na sopstvenu odgovornost (odrasli), odnosno na odgovornost roditelja (maloletna lica). Ulaznice za Sajam knjiga podležu uslovima korišćenja propisanim od strane uprave Beogradskog sajma, učesnici u promociji prihvataju ove uslove ulaskom prostor Beogradskog sajma, i organizator promocije ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakve povrede do kojih eventualno dođe, niti za bilo kakvu štetu koju učesnici u promocije eventualno pretrpe usled bilo kakvog događaja u vezi sa putovanjem, odnosno boravkom u prostoru Beogradskog sajma.
  8. Pitanja: ukoliko se u vezi sa promocijom pojave bilo kakva pitanja ili problemi, dodatne informacije se mogu potražiti na email adresi 105@105.rs, ili pozivom na 062 510105.
  9. Ostalo: Sve eventualne sporove nastale sa učesnicima, organizator će pokušati da reši sporazumno. U primeni svih pravila, nadležan je pravni sistem Republike Srbije. U slučaju spora koji ne može da se reši mirnim putem, isti će se rešavati pred nadležnim sudom u Zrenjaninu.
MOŽDA ĆE VAS ZANIMATI...

Vreme i kvalitet vazduha

Zrenjanin
overcast clouds
22.2 ° C
22.2 °
22.2 °
75 %
4.3kmh
100 %
Thu
22 °
Fri
26 °
Sat
26 °
Sun
25 °
Mon
22 °