Modernizacija antigradnih stanica na području Zrenjanina

Automatizacija celokupnog protivgradnog sistema na teritoriji AP Vojvodine završava se radovima u trećoj fazi u okviru radarskog centra “Samoš”

U sklopu planirane izgradnje, na području Grada Zrenjanina će biti postavljena 21 stanica u sistemu automatizovane odbrane od grada. Kako bi se poboljšala efikasnost i pristup novim automatskim daljinskim lansirnim stanicama, neophodno je premestiti dve stanice, stanica broj 54 – Jankov Most i stanica broj 60 – Banatski Despotovac. Republički hidrometeorološki zavod Srbije je zatražio saradnju i pomoć Grada Zrenjanina u vezi sa tim.

Ovim projektom automatizacije započinje obnova i modernizacija dva od tri centra koji pokrivaju teritoriju Vojvodine – „Samoš“ i „Bajša“, što predstavlja prvi put od osnivanja protivgradnog radarskog sistema u Vojvodini početkom ovog veka. Pokrajinska vlada je izdvojila 1,4 milijarde dinara za nabavku odgovarajuće opreme i izvođenje pratećih radova i usluga. Na području radarskog centra „Samoš“, automatizacija je obuhvatila 130 lansirnih stanica, što će omogućiti da Vojvodina bude pokrivena ukupno sa 389 automatskih stanica i značajno smanjiti rizik od štete od grada na poljoprivrednim usevima.

Uvođenjem automatizovanih lansirnih stanica za odbranu od grada u Republici Srbiji takođe se eliminiše mogućnost kašnjenja reakcije od strane ljudskog faktora i postiže se efikasniji sistem, što predstavlja još jedan vid podrške države poljoprivrednicima.