53 miliona dinara za sanaciju divljih deponija

Grad Zrenjanin dobio je od Pokrajine 30 miliona dinara za sanaciju divljih deponija na teritorijama Melenaca i Elemira.

Ova bespovratna sredstva su izdvojena iz budžeta AP Vojvodine za tekuću godinu putem javnog konkursa, konkretno, za podršku i sufinansiranje projekata usmerenih na očuvanje životne sredine, naročito za rešavanje problema neadekvatnog odlaganja otpada. Ovi zadaci obuhvataju čišćenje i obnovu divljih deponija i takozvanih „degradiranih površina“.

Osim Zrenjanina, još dve opštine u srednjem Banatu, Žitište i Nova Crnja, takođe mogu da računaju na sredstva iz ovog konkursa.

Žitište je odobreno sa 15 miliona dinara za revitalizaciju divlje deponije i čišćenje otpada na svojoj teritoriji.

Nova Crnja će dobiti osam miliona dinara za sanaciju i obnovu divljih deponija unutar svoje opštine.

Iz Pokrajinske vlade je najavljeno da će pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine, Nemanja Erceg, u sredu, 20. septembra, potpisati ugovore sa korisnicima koji su na konkursu ostvarili pravo na ova nenamenska sredstva za sprovođenje projektnih aktivnosti u oblasti zaštite životne sredine.