Mihajlo Pupin i borba za dobru sliku Srbije i Crne Gore u SAD

Sutra, u sredu, u 19:00 otvara se izložba "Srpski dobrovoljci iz SAD − doprinos Pupina i Vilsona u mobilizaciji" u Malom salonu Narodnog muzeja Zrenjanin

U vreme Balkanskih ratova, Mihajlo Pupin u SAD pokrenuo je niz akcija u korist Srbije i Crne Gore, posebno u zadobijanju simpatija američkog javnog mnjenja, držanjem predavanja i pisanjem i objavlјivanjem novinskih članaka. Njegovi istupi u Century klubu u Nјujorku bili su čuveni, kao i na sveslovenskom zboru u Karnegi holu – stoji u katalogu izložbe.

Mihajlo Pupin i savez SLOGA u vreme Balkanskih ratova uspeli su da organizuju i upute Kralјevini Srbije i Crnu Goru i njihove vojske oko 8.000 dobrovolјaca iz SAD, a Srpski crveni krst u SAD poslao je kao pomoć Kralјevini Srbiji 60.000 dolara, od čega je Mihajlo Pupin priložio 10.000 dolara.

Postavka obuhvata 20 panoa na kojima su prikazane fotografije, fotografije dokumenata i propratni tekst. Autori teksta pratećeg kataloga su Milan Tlačinac i dr Milan Micić.