Grad daje subvencije za kupovinu bicikla

Komisija formirana od strane lokalna samouprave raspisala je javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku novih bicikala kao ekološki prihvatljivog transporta na teritoriji grada Zrenjanina.

Za ovu namenu iz budžeta je izdvojeno do 240.000 dinara, a sredstva za sufinansiranje nabavke bicikala, u iznosu od 10.000 dinara sa PDV-om po jednom biciklu, dodeljuju se na osnovu javnog poziva.

Za ovo mogu da se prijave sva fizička lica sa važećom ličnom kartom i prebivalištem na teritoriji Zrenjanina, a samo jedno lice iz jednog domaćinstva može da se prijavi.

Bicikl se može nabaviti iz isključivo izabranih firmi „Polar bike“ i „Moto Dane“. Ko konkuriše za sredstva treba da nabavi predračun za kupovinu bicikla izdat od strane ovih firmi, koji zatim dostavlja Gradskoj upravi zajedno sa ostalim dokumentima.

Za sve dodatne informacije i obaveštenja podnosioci prijava mogu se javiti na 023/315-0187, odnosno na e-mail adresu zivotna.sredina@grad.zrenjanin.rs.